Ինչո ՞ ւ չի արաբական երկրները ցույց են տալիս ավելի լայն աջակցություն Պաղեստինի

Մի քանի ամենահարուստ մարդկանց այս երկրի վրա վաստակելգումարպատերազմների.