Գրանցումը և լուծարումը իրավաբանական անձանց

յուրաքանչյուր առանձին դեպքում

Համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը նախապատրաստման պետական գրանցման մասին դիմումի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) կամ բաժնետիրական ընկերության կողմից: փաստաթղթերըդեսպանությունում (հյուպատոսությունում) հաստատող իրավական իրավաբանական անձի կարգավիճակ երկրի օրենսդրությանը համապատասխան. որով ստեղծվել է իրավաբանական անձը փոխարինող ներկայացուցչի անունով ունեցող անունից ստորագրելու իրավունք օտարերկրյա կազմակերպության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը նախապատրաստման մասին իրավաբանական անձի լուծարման կախված է ընդունված ընթացակարգերի վերացման եւ կատարվելու են առանձին-առանձին.