Իրավաբանները արաբական երկրների. Արաբական փաստաբանները առցանց.


Գլխավոր էջ - էկոնոմիկայի Նախարարություն առեւտրի Լիբանանի Հանրապետության


եւ հավաքում է տվյալներ

Առաքելությունը տնտեսական հետազոտությունների Կենտրոնի - տրամադրել տեխնիկական ու տնտեսական աջակցություն նախարարության ու նախարարի մասին: Կենտրոնն իրականացնում է տարբեր հետազոտություններ ու քաղաքականությունը ուղղված նախագծերհետևում է. եւ գործում է որպես տանկի տնտեսական նախարարության և նրա բազմաթիվ նախագծեր: Ի լրումն կազմման - ազգային հաշիվների (հղում էջը հաշիվները) շարքը.

մտավոր սեփականության իրավունքների.

ինչպես եւ ցանկացած այլ գույքային իրավունքները նրանք թույլ են տալիս հեղինակին կամ սեփականատիրոջը. արտոնագրի.

կենտրոն աջակցում է ՓՄՁ-ների

ապրանքանիշի կամ հեղինակային իրավունքների. օգտվել է իր սեփական աշխատանքի կամ ներդրումների համար: Այդ իրավունքները շարադրված հոդվածում քսան յոթ Մարդու Իրավունքների Համընդհանուր Հռչակագրի. որը սահմանում է իրավունք օգտագործման պաշտպանությամբ բարոյական ու նյութական շահերի համար. են հեղինակած ցանկացած գիտական. գրական կամ գեղարվեստական արտադրություն.