Իրավաբանները արաբական երկրների. Արաբական փաստաբանները առցանց.


Արաբական արդարության ամբողջականության օրենքը կոռուպցիան հաշվետվողականության դատական համակարգի, քաղաքացիական հասարակության, սահմանադրական բարեփոխումները


իրականացնում է նոր նախագիծ

Գործընկերության Ազգային կենտրոն"պետական դատարանների

որը կոչվում է"դատական համակարգի արխիվացման Լիբանանում".

որը ֆինանսավորում է ԱՄՆ միջազգային թմրանյութերի դեմ պայքարի եւ իրավապահ մարմինների գործունեության Նախագիծը նպատակ ունի բարձրացնել ներուժի գենդերային ՀԿ-ի անունից գործելու եւ շահերը ներկայացնել կանանց տեղական և ազգային կառավարությունների հրապարակել է նոր զեկույց է գնահատում"կանանց ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում".

որը շոշափում է մասնակցության հարցը հասարակական կյանքում կանանց իրավական տեսանկյունից դիտարկվում են սահմանափակումները.

նրանց ազդեցությունը այդ սահմանափակումների կանանց մասնակցությունը.